Course News Items

A special forum called "News" appears in the "weekly" and "topics" course formats. It's a good place to post notices for all students to see. (By default, all students are subscribed to this forum, and will receive your notices by email.)

Kursuse uudiskirjad

Spetsiaalne foorum, nimega “Uudised” ilmub “Nädalaste” ja “Teemade” kursuseformaatidesse. See on hea koht teadete jätmiseks, et kõik õpilased neid näeksid. (Vaikimisi on kõik õpilased selle foorumiga liitunud ja saavad sinu teated kätte emaili teel).
See seade määrab ära, kui palju viimaseid uudiseid ilmub sinu kursuse kodulehele uudistekasti sisse, mis on all paremal.
Kui teed seade “0 uudiskirja”, siis uudistekast üldse ei ilmugi.


K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English