Course Start Date

This is where you specify the starting time of the course (in your own timezone). Kursuse alguse kuupäev

Siin saad täpsustada oma kursuse algamise aja (oma ajavööndis).

Kui kasutad “nädalate” kursuseformaati, siis mõjutab see nädalate kuvamist. Esimene nädal algab kuupäeval, mille sa siin seadistad.

See seade ei mõjuta kursusi, kus on kasutusel “sotsiaalne” või “teemade” formaat.

Sellegipoolest mõjutab see seade logide kuvamist, mis kasutavad seda kuupäeva varaseima võimaliku lubatud kuvamise kuupäevana.

Üldiselt kui kursusel puudub tegelik alguskuupäev, siis on mõistlik seada selleks just see kuupäev, mistahes formaati sa ka ei kasutaks.

K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English