Guest Access

You have the choice of allowing "guests" into your course. Külaliste juurdepääs

Sul on valida, kas lubada “külaliste” juurdepääsu oma kursusele.

Inimesed võivad sisse logida külalistena, kasutades logimisekraanil nuppu “login sisse külalisena”.

Külalistel on ALATI juurdepääs üksnes lugemisvariandile – niisiis ei saa nad saata postitusi ega kursusel segadust tekitada, mis mõjutaks tegelikke õpilasi.

See võib osutuda vajalikuks, kui soovite lasta kolleegil oma tööd vaadata või lasta õpilastel kursust näha enne, kui nad registreeruda otsustavad.

Pane tähele, et sul on valida kaht tüüpi juurdepääsu vahel külaliste tarvis: registreerumisvõtmega ja ilma. Kui otsustad lubada juurdepääsu külalistele, kellel on võti, siis peavad külalised selle võtme esitama IGA KORD sisse logides (mitte nagu õpilsed, kes teevad seda vaid ühel korral). Nii on võimalik külastusi piirata. Kui otsustad lubada külalisi sise ilma võtmeta, võib kestahes otse kursusele pääseda.

K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English