Tegevuste moodulid
Moodle sisaldab tervet hulka tegevuste mooduleid, mida saab kasutada mistahes kursuse koostamisel.

Foorumid
See tegevus võib osutuda kõige olulisemaks – just siin leiavad diskussioonid enamasti aset. Foorumeid võib struktureerida erineval viisil ja need võivad sisaldada ka grupikaaslaste reitingu igale postitusele. Postitusi saab vaadata erinevates formaatides ning neil võivad olla kaasas manused. Liitudes foorumiga saavad osalejad emaili teel koopiad igast uuest postitusest. Õpetaja võib muuta liitumise kohustuslikuks kõigile, kui seda soovitakse.

Päevikud
See moodul on äärmiselt oluline tegevus mõtisklemiseks. Õpetaja palub õpilasel mõtiskleda mingil konkreetsel teemal ja õpilane saab oma vastust mingi aja jooksul redigeerida ja parandada. Vastus on privaatne ja seda näeb ainult õpetaja, kes võib pakkuda tagasisidet ja hinnata igat päeviku sissekannet. Enamasti on sobilik korraldada üks Päeviku tegevus nädalas.

Ressursid
Ressursid on sisu: informatsioon, mida õpetaja soovib kursusel esitada. See võib olla koostatud kursuse serverisse üles laaditud failide kujul; otse Moodle’is redigeeritud lehtedena või välise veebilehe kujul, mis on osa sellest kursusest.

Assigneeringud
Assigneeringud võimaldavad õpetajal täpsustada ülesannet, mis eeldab, et õpilased koostavad mistahes formaadis digitaalse materjali/sisu ja esitavad selle serverisse üles laadides. Tüüpilised assigneeringud oleks esseed, projektid, raportid jne. See moodul hõlmab ka graafilisi vahendeid.

Küsimustikud
See moodul võimaldab õpetajal koostada ja seadistada testküsimustikke, mis koosnevad valikvastustega, õige/vale ja lühivastustega küsimustest. Küsimusi säilitatakse kategoriseeritud andmebaasis ning neid saab kursuste jooksul ning isegi erinevate kursuste vahel korduvalt kasutada. Küsimustikele võib olla lubatud proovida vastata mitu korda. Iga katse märgitakse automaatselt ära ja õpetaja otsustab, kas anda tagasisidet või näidata õigeid vastuseid. See moodul hõlmab ka graafilisi vahendeid.

Valikud
Valiku tegevus on väga lihtne – õpetaja esitab küsimuse ja annab rea valikvastuseid. See võib anda hea tulemuse kiirhääletusena, et stimuleerida teemaga seotud mõtteid; võimaldada klassil hääletada kursuse suunitluse asjus või saavutada nõusolek uurimuse läbiviimiseks.

Uurimused
Uurimuse moodul annab rea tõendatud uurimisinstrumente, mis on leidnud heakskiitu õppimise hindamisel ja stimuleerimisel online keskkonnas. Õpetajad võivad neid kasutada õpilastelt andmete kogumiseks, mis on toeks klassi tundmaõppimisel ning ka oma õpetamismeetodite üle mõtisklemiseks.

K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English