Questions

A good way to help other people think about a subject is to ask them a question about it. Being asked a good question can really help us put information together, evaluate our existing ideas and create new ideas.

Asking questions that are specifically intended to help others learn is known as Socratic questioning, named after Socrates in Ancient Greece.

Socratic questions require you to listen very carefully to the other person to help you judge and phrase your question in a helpful, constructive, and hopefully non-confrontational way.

Küsimused

Parim viis aidata inimestel teemakohaselt mõelda on neile küsimusi esitada. Heale küsimusele vastata üritades kombineerib inimene infot, annab hinnangu oma ideedele ja tal tekivad ka uued ideed.
Küsimuste esitamise viis, mis on spetsiaalselt suunatud teiste õppida aitamisele, on tuntud kui Sokraatiline küsitlemine, saanud oma nime Antiik-Kreekast Sokrateselt.
Sokraatilised küsimused nõuavad teise inimese väga tähelepanelikku kuulamist, et valida ja sõnastada oma küsimus nii, et sellest oleks abi, et ta oleks konstruktiivne ja ei tekitaks vastuolusid.
Siin on mõningad näited sellistest küsimustest:

Selgitust ootavad küsimused

• Mida sa tahad sellega öelda, kui räägid ______?
• Mis on selle põhiline mõte?
• Kuidas _____ seostub ____ga ?
• Kas sa võiksid seda kuidagi teisiti öelda?
• Vaatame, kas mina saan aru; kas sa pead silmas ______ või ______?
• Kuidas see seostub meie probleemiga / aruteluga/ teemaga?
• Jane, võid sa teha oma sõnadega kokkuvõtte sellest, mida Richard ütles? … Richard, kas sa mõtlesid seda nii?
• Võid sa tuua näite?
• Kas ______ oleks selleks hea näide?

Küsimused oletuste kohta

• Milline on siin sinu oletus?
• Mis on Jenny oletus?
• Mida võiksime selle asemel oletada?
• Paistab, et sinu oletus on _______. Saan ma sinust õigesti aru?
• Kõik su põhjendused rajanevad ideel, et _____. Miks sa oled rajanud kõik oma põhjendused _____, mitte ______?
• Paistab, et sa oletad, et _______. Kuidas sa õigustad seda, et pead seda enesestmõistetavaks?
• Kas ikka on alati nii? Miks sa arvad, et see oletus ka siin paika peab?
• Miks peaks keegi just seda oletama?

Küsimused põhjuste ja tõenduste kohta

• Kas sa võiksid meile oma põhjendusi selgitada?
• Kuidas see selle teemaga seostub?
• Kas me peaksime nendes tõendites kahtlema?
• Kes teab täpselt, et see on tõsi?
• Mida sa ütleksid sellele, kes väidab, et _____?
• Kas on veel keegi, kes võiks tõendeid tuua, et seda seisukohta kaitsta?
• Millise mõttekäigu abil sa sellisele järeldusele jõudsid?
• Kuidas me võiksime kontrollida, kas see on tõsi?

Küsimused seisukohtade ja tulevikuväljavaadete kohta

• Mida sa selle all silmas pead?
• Kui sa ütled, et ______, kas sa pead silmas, et ______?
• Aga kui see aset leiaks, mis võiks selle tagajärjel veel juhtuda? Miks?
• Mis on alternatiiviks?
• Kui ______ ja ______ on faktid, siis mis veel võiks tõsi olla?
• Kui me ütleme, et ______ on eetiline, siis kuidas jääb _____ga?

Küsimused järelduste ja tagajärgede kohta

• Kuidas me seda teada saaksime?
• Mida see küsimus eeldab?
• Kas ______ küsiks seda teisiti?
• Kuidas sellele küsimusele vastus leida?
• Kas me tohime seda küsimust üldse osadeks jagada?
• Kas see küsimus on selge? Kas me saame sellest aru?
• Kas sellele küsimusele on lihtne või keeuline vastata? Miks?
• Kas me kõik oleme nõus, et selles ongi küsimus?
• Millistele küsimustele tuleb enne veel vastata, et sellele küsimusele vastust leida?
• Kuidas ______ selle probleemi püstitaks?
• Miks see probleem oluline on?
• Kas see on kõige olulisem küsimus, või peitub siin veel teinegi küsimus?
• Kas näete, kuidas see võiks seostuda ______ga?

K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English